Infolinia: 730 47 03 01
do kasy suma: 0,00 zł
darmowa dostawa Darmowa dostawa od 199 zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU 

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkownikowi witryny internetowej www.srodkiczystosci.do. Korzystanie z tej strony www jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności. Równocześnie akceptacja Regulaminu serwisu jest równoznaczna z oświadczeniem o akceptacji Polityki Prywatności serwisu www.srodkiczystosci.do i Ochrony Danych Osobowych.

Przed korzystaniem z serwisu HOJO Clean zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z serwisu HOJO Clean oraz pozostałymi obowiązującymi Regulaminami. Jako administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich bezpieczeństwo oraz ich wykorzystanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującym prawem.

Poniżej znajdują się informacje odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych w firmie HOJO Sp. z o.o. Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. do jakich celów i jak długo HOJO Sp. z o.o. przetwarza lub będzie przetwarzało Twoje dane osobowe. Otrzymasz również informacje jaki kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator Danych Osobowych
HOJO Sp. z o.o., ul. Irysowa 11, NIP: 951-230-36-88
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000348942, Regon: 142227771
e-mail: ado@hojoclean.pl
tel. 22 827 86 28

HOJO Clean zapewnia wszystkim Użytkownikom przekazującym mu jakiekolwiek dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazywanych danych osobowych, prawo aktualizacji danych oraz ich usunięcia. Informacje dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym.

Korzystanie ze strony internetowej www.srodkiczystosci.do

Informacje jakie otrzymujemy o Internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość. Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Przypominamy jednak, że żaden przekaz internetowy nie jest jednak całkowicie bezpieczny i wolny od błędów.

Zabezpieczenia płatności

Serwis HOJO Clean korzysta z najbezpieczniejszych systemów obsługi płatności online Dotpay, PayPal. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay, eService oraz PayPal są uznawane za najlepsze serwisy obsługujące transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.

Certyfikat SSL

W trosce o Twoje bezpieczeństwo nasz serwis jest w całości zabezpieczony certyfikatem SSL.

Dane osobowe

Informacja osobowa oznacza wszelkie dane osobowe, które mogą być wykorzystane do identyfikacji jednostki obejmującej, lecz nie ograniczone do imienia i nazwiska, adresu fizycznego oraz adresu poczty elektronicznej czy też innych informacji kontaktowych.

HOJO Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do tego aby informacje, które Użytkownicy nam powierzają były wykorzystywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
i przechowywane w bezpieczny sposób zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce. Informacje powierzane nam przez Użytkowników serwisu, mogą być przez nas przekazywane tylko członkom lub organizacjom stowarzyszonym z HOJO Sp. z o.o. oraz ich partnerom handlowym i sprzedawcom detalicznym, którzy złożyli zobowiązanie do ochrony tych informacji.

Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:

1. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umowy lub innej czynności niezbędnej do realizacji zawartej umowy np. poprzez reagowanie na zgłoszenia oraz sprawdzanie jakości wykonywanych usług lub wykonania zlecania na podstawie twojego zainteresowania naszymi usługami, zgodnie z podstawą prawną  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jak długo: do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat. W przypadku braku zawarcia umowy - do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 5 lat w celu ewentualnych reklamacji i roszczeń

2. Przetwarzamy twoje dane w celu wykonania naszych obowiązków prawnych, np. :

 • wystawianie  i przechowywanie dokumentów księgowych
 • reagowanie na reklamacje

3. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celach analitycznych, celach zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia HOJO Sp. z o.o., w tym monitoring z zachowaniem prywatności osób, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji w tym tworzenia zestawień, analiz, planowania rozwoju usług, lepsze dopasowanie treści marketingowych stron w zależności od zachowań osób je wyświetlających, itp. będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jak długo: do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów HOJO Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczonych od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

4. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu oferowania Ci poprzez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod Twoim kątem, kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jak długo: do czasu wycofania zgód

5. Przetwarzamy twoje dane w celu marketingu naszych produktów i usług. W szczególności chodzi tu o marketing realizowany poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty, a w przypadku uzyskania zgody poprzez komunikacje mailową i telefoniczną. Marketing może być również realizowany poprzez profilowanie czyli dobieranie informacji pod kątem cech i zachowania Klienta zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo: do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umowy z HOJO Sp. z o.o.

6. Przetwarzamy twoje dane do realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód np. marketing produktów i usług firm współpracujących zgodnie z podstawą prawną art.. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jak długo: do czasu wycofania udzielonych zgód

7.  Przetwarzamy twoje dane do realizacji komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem naszej strony www zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

jak długo: przez okres prowadzenia komunikacji lub dostarczania usług chyba, że otrzymamy wniesienie skutecznego sprzeciwu. Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych celach zgodnych z prawem, związanych z umową np. okres ustalenia, obrony, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 5 lat.

8. Przetwarzamy twoje dane w celu wykrycia nadużyć i zapobiegania nim co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jak długo: do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów HOJO Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczonych od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

9. Przetwarzamy twoje dane w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń czyli np. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jak długo: do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów HOJO Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczonych od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Jakie dane należy nam podać i skąd je pozyskujemy?

Dane pozyskujemy bezpośrednio od ciebie. Do zawarcia umowy potrzebujemy jedynie twoich podstawowych danych takich jak imię, nazwisko, telefon i mail. W celu poprawnej realizacji usługi będziemy również potrzebowali danych miejsca wykonania usługi. 

Kategorie danych osobowych jakie przetwarzamy

Serwis www.srodkiczystosci.do zbiera dane:

 • w procesie rejestracji użytkowników serwisu, tj. osób fizycznych (Klientów indywidualnych) oraz podmiotów gospodarczych (Firm)
 • w procesie otrzymywania zapytania poprzez formularze na stronie www (procesie zainteresowania ofertą serwisu)
 • w procesie chęci skorzystania z rabatów oferowanych na serwisie

Są to dane niezbędne, wymagane do prawidłowej obsługi Użytkowników serwisu HOJO Clean.

W formularzach dla osób fizycznych (Klientów indywidualnych) należy podać swoje dane osobowe, kontaktowe i rozrachunkowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne do świadczenia usług, tj. do realizacji zleconych przez Klientów usług. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z Klientem (np. w ramach obsługi Klienta).

W formularzach dla Firm należy podać swoje dane osobowe, kontaktowe i rozrachunkowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne do świadczenia usług. Możemy prosić o potwierdzenie podanych danych osobowych poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów. Pobrane przez nas dane rozrachunkowe wykorzystywane są do sprawdzenia, czy dana osoba spełnia warunki rejestracji oraz do pobierania opłat za świadczenie usług. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzach, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z Klientem (np. w ramach obsługi Klienta).

Inne kategorie danych jakie możemy przetwarzać:

 • dane identyfikacyjne (np. PESEL)
 • dane socjo-demograficzne
 • dane finansowe
 • dane kontraktowe (zawarte umowy)
 • dane behawioralne (dane o posiadanych produktach i usługach)
 • dane komunikacyjne
 • dane audio-wizualne
 • dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. CEIDG)

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podmiotom przetwarzającym:

 • partnerom biznesowym czyli wykonawcą usług,
 • agencjom interaktywnym, marketingowym w tym narzędziom marketingowym obsługującym nasz serwis,
 • podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, agencją badawczym.

Wspomniane podmioty podpisały odpowiednie klauzule zachowania poufności przekazywani danych oraz otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 • podmiotom pomagającym w realizacji sprzedaży, tj. firmom kurierskim, firmom obsługującym płatności,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą np. banki,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności,
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze księgowości i podatkach.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z nimi, czyli od 5 lat od 10 lat końca roku, w którym wygasła umowa.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcie umowy, Państwa dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną przetwarzane w celach potrzebnych do marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, do czasu zgłoszenia sprzeciwy względem ich przetwarzania.

Zmiana lub modyfikacja danych (realizacja praw)

HOJO Clean zapewnia swoim Klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez formularz dostępny po zalogowaniu w serwisie na Koncie Użytkownika, lub mailowo podając imię, nazwisko oraz adres mail na adres ado@hojoclean.pl. Nasza Firma podejmie niezwłocznie wysiłki, aby te zmiany wprowadzić najszybciej, jak to będzie możliwe.

Pamiętaj, że zawsze możesz:

 1. przysługuję Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii posiadanych danych,
 2. jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez HOJO Sp. z o.o. są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 3. masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu HOJO Sp. z o.o.
 6. masz prawo do otrzymania danych od HOJO Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, jak również przenoszenia danych do innego administratora
 7. masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś/aś wcześniej na to zgodę
 8. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuję Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać swoje imię, nazwisko oraz mail na adres mailowy ado@hojoclean.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , realizowanego do czasu wycofania zgody.

W przypadku uznania, iż przetwarzane przez HOJO Sp. z o.o. Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuję Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o klikniecie w ten link i wysłanie nam danych, których sprzeciw wobec przetwarzania ma dotyczyć.

W celu uzyskania informacji jak skorzystać z praw, które obowiązują u Ciebie prosimy o kontakt na maila ado@hojoclean.pl lub telefonicznie 801 56 46 56.

Pliki Cookies i inne technologie śledzenia kontaktów

Polityka plików cookies?

Poniższa Polityka dotyczy plików „cookies” oraz odnosi się do stron internetowych, których właścicielem jest HOJO Clean Clean Sp. z o.o.

Czym są "cookies" lub „cookie” czyli pliki?

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi przesyłanymi przez witrynę internetową i zapisywanymi na twardym dysku użytkownika (osoby odwiedzającej witrynę) lub w jego przeglądarce internetowej w celu udostępnienia dodatkowych funkcji lub do śledzenie korzystania z witryny. Technologie śledzenia kontaktów mogą gromadzić i zapisywać takie dane, jak adres domeny internetowej, nazwę hosta, adres IP, typ systemu operacyjnego wzorce przeszukiwania oraz daty i czas dostępu do naszej witryny. Nie używamy plików cookie ani żadnych innych technologii śledzenia kontaktów do gromadzenia informacji osobowych takich, jak nazwiska osób fizycznych czy ich adresy poczty elektronicznej.

Do czego wykorzystujemy cookies?

Serwis HOJO Clean korzysta z technologii plików Cookies w celach statystycznych w odniesieniu do Serwisu. Pliki Cookies HOJO Clean nie są szkodliwe ani dla Ciebie, ani dla Twojego komputera i danych na nim przechowywanych. Serwis HOJO Clean może wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika (zazwyczaj na dysku twardym), identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Włączona obsługa plików cookies jest konieczna do prawidłowego działania serwisu.

Jak usunąć pliki cookies?

Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Takie ustawienia mogą zostać zmienione tak aby blokować korzystanie z plików "cookies" albo informować o ich przesyłaniu przy każdorazowych odwiedzinach na serwisie internetowym. Wszystkie informacje o możliwościach oraz sposobach obsługi plików „cookies” można znaleźć w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.

Zaznaczamy, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Newslettery

Użytkownik, który zdecyduje się otrzymywać newslettery z serwisu www.srodkiczystosci.do wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.

Informacje logowania

Podczas korzystania z serwisu HOJO Clean nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.

Łącza (linki) zewnętrzne

Serwis HOJO Clean może zawierać łącza (linki) do innych witryn. Prosimy mieć na uwadze, że serwis HOJO Clean nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki stosowane przez właścicieli innych Serwisów Internetowych, do których linki znajdują się na Naszym Serwisie. Zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności Serwisów Internetowych, do których zostaną przekierowani w wyniku kliknięcia na link umieszczony w serwisie HOJO Clean.

Zmiany w Polityce Prywatności

Serwis HOJO Clean może dokonywać zmian w swojej polityce prywatności. W przypadku takich zmian Użytkownicy Serwisu zostaną poinformowani o tym fakcie komunikatem na stronie Serwisu.  Zalecamy, aby użytkownicy Naszego Serwisu odwiedzali regularnie stronę zawierającą politykę prywatności i w ten sposób dowiadywali się o wszelkich zmianach dotyczących Polityki Prywatności i Ochrony danych osobowych.

Kontakt

Jeśli już wcześniej udostępniłeś swoje dane osobowe za pośrednictwem Naszego Serwisu i chcesz te informacje aktualizować lub usunąć z Naszych zasobów i bazy danych, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych wysyłając odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej ado@hojoclean.pl,  lub pisząc do nas na adres pocztowy HOJO Clean, ul. Irysowa 11, 02-660 Warszawa, Polska

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
SuKSuK.pl jest platformą e-commerce w świecie profesjonalnych środków czystości i materiałów higienicznych, wyposażoną w ponad 100 tysięcy produktów czystości wyodrębnionych w kategoriach takich jak sprzęt do sprzątania, dezynfekcja, podłogi, powierzchnie zmywalne, sanitariaty, klimatyzacja, tekstylia, gastronomia, czy materiały higieniczne. Zaopatrujemy we wszystkie potrzebne akcesoria oraz środki chemiczne firmy sprzątające, biura, salony fryzjerskie, salony samochodowe, kliniki, studia fitness, szkoły oraz wiele innych obiektów. W ofercie posiadamy profesjonalne środki czystości posiadające atesty PZH. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową. Konsultanci SuKSuK.PL chętnie pomogą w dobraniu odpowiednich środków czystości. Dostawy realizujemy na terenie całego kraju.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl